บางทีเราทุกคนรู้ว่าการจับสลากปกติทำงานอย่างไร น่าจะเป็นที่น่าตื่นเต้นที่รู้ว่าคุณเข้าร่วมการโปรแกรมหวยและหากคุณเลือกแบบสุ่มคุณจะได้รับรางวัล ในทำนองเดียวกันฝ่ายรัฐของสหรัฐอเมริกาได้ริเริ่มดำเนินโครงการจับสลากเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิการเป็นพลเมืองถาวรในสหรัฐฯ เป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการว่าเป็นโปรแกรมจับสลากความหลากหลายนอกจากนี้ยังเรียกว่าเป็นโปรแกรมหวย เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการหวยแบบสุ่มนี้โปรแกรมนี้ช่วยให้ ได้รับโปรแกรมหวย ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้อพยพจากทั่วทุกมุมโลกอพยพไปยังสหรัฐฯ

โปรแกรมหวย ฉันจะมีสิทธิ์ได้อย่างไร

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตรวจคัดกรองผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ผู้สมัครต้องเป็นไปตามข้อกำหนดก่อนสมัครเข้าร่วมโปรแกรมหวย เพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับโปรแกรมคุณต้องเป็นชนพื้นเมืองของประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาหรือการทำงานได้ หากคุณไม่ได้อยู่ในประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมคุณสามารถอ้างสิทธิ์ผ่านคู่สมรสของคุณหรือหากยังไม่ได้แต่งงานกับพ่อแม่ของคุณหากมาจากประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมประเทศมีสิทธิ์หากมีอัตราการรับเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาต่ำและรายชื่อประเทศดังกล่าวต่างกันไปในแต่ละปี

ตามกฎหมายจะไม่มีวีซ่าหลากหลายสำหรับชาวพื้นเมืองของประเทศที่เข้ารับการศึกษาสูง เนื่องจากมีการกำหนดแยกต่างหากที่เกิดขึ้นก่อนทุกปีของโปรแกรมหวย รายชื่อประเทศที่ชาวพื้นเมืองไม่สามารถเข้าร่วมได้สามารถเปลี่ยนจากปีหนึ่งเป็นอีกปีหนึ่ง กระทรวงการต่างประเทศมีหน้าที่ในการจับสลากและเป็นองค์กรเดียวที่ดูแลโปรแกรมหวย  ในการเข้าร่วมการจับสลากผู้สมัครแต่ละรายต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่องค์กรกำหนด โดยปกติโปรแกรมจะได้รับการยอมรับเฉพาะช่วงเวลาที่กำหนดระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคมเท่านั้น

โปรแกรมหวยได้รับการยอมรับในช่วงเวลาที่กำหนด

และการส่งข้อมูลหลายรายการจะนำไปสู่การถูกตัดสิทธิ กรอกใบสมัครและส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ มีเว็บไซต์ต่างๆที่ให้บริการในการจัดเตรียมใบสมัครออนไลน์ โปรแกรมหวยฟรีไม่มีการยื่นแบบออนไลน์และต้องกรอกและส่งต่อคำแนะนำ เมื่อส่งใบสมัครไปพร้อมกับรูปถ่ายที่จำเป็นซึ่งจะต้องกรอกหมายเลขยืนยันจะถูกส่ง ด้วยความช่วยเหลือของหมายเลขนี้เราสามารถตรวจสอบสถานะของโปรแกรมหวย ของตนในเว็บไซต์ของรัฐบาลได้

เท่าที่รูปถ่ายเป็นห่วงก็มีความสำคัญเป็นโปรแกรมหวยในครอบครัวรวมอยู่ในใบสมัครของคุณคุณจะต้องรวมภาพแต่ละภาพของแต่ละคนด้วย ขั้นตอนการคัดเลือกจะได้รับการประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์และจะแจ้งผู้ได้รับรางวัลผ่านทางอีเมลเท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *